• realizace rd Výstavba rodinného domu, nebo jeho ucelených částí
    Rodinný dům vám postavíme na klíč, jako dům na dokončení, nebo jako hrubou a rozšířenou hrubou stavbu. Vše rychle, kvalitně, se zárukou a s garancí smluvené ceny.
  • realizace rd Stavební inženýring
    Zajišťujeme veškeré přípravné práce, měření radonu, hydrogeologické průzkumy, průkazy energetické náročnosti budov, projekty osazení domu na pozemek a další.

Máte zájem o projekční a inženýrské práce?

Zašlete nám poptávku na info@kimbau.cz nebo zavolejte na telefonní čísla:

+420 777 713 192 nebo +420 777 772 490

V rámci projekčních a inženýrských prací nabízíme klientům komplexní služby, které jsou třeba pro úspěšné zahájení výstavby rodinných domů. Čím více služeb objednáte, tím dostanete lepší cenu.

Typové projekty GSERVIS

Jako oficiální partneři společnosti GSERVIS nabízíme přímý prodej všech jejich typových projektů. Vyberte si svůj typový projekt rodinného domu a získejte speciální podmínky spočívající ve slevě na související služby či dokonce získání typový projekt zcela ZDARMA!

Průkazy energetické náročnosti budov

Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) jsou nutným doplňkem ke každé projektové dokumentace a slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy, přičemž rodinné domy rozřazuje na stupnici od A do G dle energetické náročnosti

Měření radonu

Provedení radonového průzkumu pozemku je dalším povinným doplňkem projektové dokumentace. Vyjadřuje radonový potenciál daného pozemku a míru potřebné stavební ochrany stavby proti vnikání radonu z geologického podloží. Výsledek radonového průzkumu je součástí technického řešení stavby rodinného domu.

Projekty osazení domu na pozemek

Projekt osazení domu na pozemek řeší výškopisné a polohopisné umístění rodinného domu na pozemku s ohledem na územní rozhodnutí a odstupové vzdálenosti. Od něj se odvíjí i typ a provedení základů rodinného domu.

NAPIŠTE NÁM

Typový projekt rodinného domu ZDARMA?

Vyberte si typový projekt, podepiště s námi smlouvu na výstavbu rodinného domu a získejte projekt ZDARMA!

Hydrogeologické průzkumy

Hydrogeologické průzkumy zajišťujeme za účelem zjištění úrovně hladiny podzemní vody pod pozemkem a zjištění struktury geologického podloží. Výsledek hydrogeologického průzkumu je zásadní pro vlastní návrh základů a pro jejich provádění.

Vyřízení stavebního povolení

V rámci této služby pro vás vyřídíme stavebního povolení, tj. zajistíme veškerá projednání s orgány veřejné správy a všech účastníků stavebního řízení za účelem získání jejich kladných stanovisek k záměru výstavby rodinného domu. Tato inženýrská činnost je ukončena podáním žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad včetně vyřízení případných požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti.

Výkazy výměr

Výkaz výměr je položkovým vyjádřením všech stavebních prací souvisejících s výstavbou rodinného domu. Výkaz výměr je jediným institutem na jehož základě je možno provádět cenové konzultace k jednotlivým položkám stavebních prací. například v případě víceprací či méněprací.

Položkové rozpočty

Položkový rozpočet je de facto oceněný výkaz výměr, díky kterému máte celkový přehled o finanční náročnosti výstavby vašeho rodinného domu. Z tohoto důvodu jsme schopni vypracovat položkový rozpočet jak pro typové, tak pro individuální rodinné domy.

Kontaktujte násPobočka: Štěrboholská 1434/102a, Praha 10
Provozní doba: PO-PÁ 8:00-18:00
Email: info@kimbau.cz
Telefon: +420 777 713 192, +420 777 772 490

kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o.
IČ: 61246662 DIČ: CZ61246662
www.kimbau.cz www.zdenerodinnedomy.cz
www.jannes-holding.cz

© Copyright 2015 zdenerodinnedomy.cz. Všechna práva vyhrazena.